page_bg

Društvo za razvoj vodenja

ravnateljska akademija
začetek nove odličnosti


Video predstavitev društva ...

Najava oktobrskega dogodka Pet pred dvanajsto

Ustvarjalnost je nenehno presenečenje

Ni presenečenje, da sta se ustvarjalnost in ustvarjalno mišljenje znašli med najpomembnejšimi kompetencami sodobnega časa. To velja še posebej za mlade, saj morajo biti dovolj prožni in inovativni, da bodo lahko kos nenehnim spremembam. Ustvarjalnost med drugim povezujemo z inovativnim reševanjem izzivov, nenehnim učenjem in interpretacijo informacij, kar nas verjetno ne preseneča. Zagotovo pa so marsikoga presenetili rezultati raziskave PISA 2022, ki kažejo, da slovenski petnajstletniki ne sodijo med najbolj ustvarjalne, še zlasti ko gre za ustvarjalno reševanje problemov.
Naš oktobrski dogodek Pet pred dvanajsto bo posvečen ustvarjalnosti. Spodbudil vas bo k razmišljanju o pomenu razvijanja ustvarjalnosti pri mladih in o vlogi šole in vrtca pri tem. Dovolj časa bomo namenili izmenjavi izkušenj. Naši gostje pa naj ostanejo presenečenje. Ustvarjalnosti jim zagotovo ne manjka.
ZAKAJ RAVNATELJSKA AKADEMIJA ?
Izkušeni predavatelji: Naše programe oblikujejo in izvajajo ne le strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju in vodenju, pač pa tudi širše.

Prilagodljivi programi: Razumemo, da so potrebe ravnateljev različne, zato ponujamo prilagodljive programe, ki se prilagajajo vašim željam in potrebam. 

Mreženje in povezovanje: Ravnateljska akademija vam omogoča, da vzpostavite stike z drugimi ravnatelji, delite izkušnje ter se učite drug od drugega.

DRA_velik
kAJ PONUJAMO iN NAŠI PROGRAMI

S poudarkom na sodobnih pristopih k vodenju vam bomo pomagali razvijati učinkovite strategije za uspešno vodenje vaše organizacije. S tem boste postali boljša opora svojim sodelavcem in prispevali k pozitivnemu delovnemu okolju. Srečali se boste z uspešnimi vodji iz različnih okolij.

Za učinkovito vodenje

Pri Ravnateljski akademiji cenimo vaše izkušnje in mnenja. Zagotavljamo vam varno okolje, kjer ste slišani, spoštovani in spodbujeni k aktivnemu sodelovanju. Skupaj bomo gradili mostove med izkušnjami, ki bodo koristile vsem udeležencem.

Poslušanje in sodelovanje

Naši programi izobraževanja zajemajo širok spekter tem, ki se nanašajo na upravljanje, pedagoško vodenje, zakonodajo, inovacije v izobraževanju ter vodenje sodelavcev. S pridobljenim znanjem boste bolje opremljeni za soočanje z raznolikimi izzivi, s katerimi se srečujete.

Izobraževanje za raznolike izzive

Verjamemo v to, da je trajna rast vodenja neposredno povezana z osebnim razvojem. Naši programi vključujejo tudi delavnice in mentorstvo, namenjene krepitvi vaših osebnih veščin, dvigu samozavesti ter razvoju vašega vodstvenega stila.

Osebna in profesionalna rast

Program je namenjen ravnateljem, ki se želite za obogatitev svojega vodenja srečati s strokovnjaki z različnih področij: gospodarstva, umetnosti, znanosti in seveda vzgoje in izobraževanja. Dogodki v obliki predstavitev, okroglih miz ali intervjujev bodo priložnost, da se z boste z gosti lahko pogovarjali in jim postavljali vprašanja, ki vam bodo pomagala razvijati vašo poklicno in osebno rast. Program bomo izvajali predvidoma trikrat letno v različnih regijah.

5 pred 12h

V programu bomo povezovali izkušene ravnatelje s tistimi, ki ste se na to zanimivo, a zahtevno pot podali šele pred kratkim. Izkušeni ravnatelji bodo predstavili svoje načine reševanja izzivov, s katerimi se najpogosteje srečujete. Glede na vaše želje in potrebe bomo organizirali tematske razprave med udeleženci ne glede na izkušnje. Vemo, da si včasih ravnatelji želite zgolj usmerjenega medsebojnega pogovora o vodenju, kar vam bomo v tem programu tudi omogočili. Program bomo izvajali glede na potrebe, povezovati bi želeli ravnatelje iz različnih regij.

V programu bomo povezovali izkušene ravnatelje s tistimi, ki ste se na to zanimivo, a zahtevno pot podali šele pred kratkim. Izkušeni ravnatelji bodo predstavili svoje načine reševanja izzivov, s katerimi se najpogosteje srečujete. Glede na vaše želje in potrebe bomo organizirali tematske razprave med udeleženci ne glede na izkušnje. Vemo, da si včasih ravnatelji želite zgolj usmerjenega medsebojnega pogovora o vodenju, kar vam bomo v tem programu tudi omogočili. Program bomo izvajali glede na potrebe, povezovati bi želeli ravnatelje iz različnih regij.

Radosti vodenja

Izkušeni ravnatelji in strokovnjaki vam bodo v podporo pri pedagoškem vodenju. Poudarek bo na delu z zaposlenimi, ki tako v raziskavah kot v praksi predstavlja največje izzive za vsakega vodjo. Lahko se boste odločili za individualno ali skupinsko svetovanje. Slednje je lahko učinkovita oblika, kadar se pokaže, da se več ravnateljev znajde v podobnih situacijah, kjer bi potrebovali podporo. Prilagodili se bomo tako vsebinsko kot regionalno.

V programu bomo povezovali izkušene ravnatelje s tistimi, ki ste se na to zanimivo, a zahtevno pot podali šele pred kratkim. Izkušeni ravnatelji bodo predstavili svoje načine reševanja izzivov, s katerimi se najpogosteje srečujete. Glede na vaše želje in potrebe bomo organizirali tematske razprave med udeleženci ne glede na izkušnje. Vemo, da si včasih ravnatelji želite zgolj usmerjenega medsebojnega pogovora o vodenju, kar vam bomo v tem programu tudi omogočili. Program bomo izvajali glede na potrebe, povezovati bi želeli ravnatelje iz različnih regij.

Svetovanje pri pedagoškem vodenju

Z izvajanjem programa pravnega svetovanja želimo ravnateljem nuditi pomoč pri vodenju pravnih zadev s poudarkom na sprejemanju in pripravi notranjih aktov, postopkov zaposlovanja oziroma delovno-pravni zakonodaji, upravnih postopkih za vzgojno-izobraževalne zavode ter drugih aktualnih, za posamezen zavod specifičnih zadev s področja pravnega poslovanja. Ravnatelji boste v okviru programa imeli možnost zastavljanja vprašanj preko telefona enkrat tedensko.

V programu bomo povezovali izkušene ravnatelje s tistimi, ki ste se na to zanimivo, a zahtevno pot podali šele pred kratkim. Izkušeni ravnatelji bodo predstavili svoje načine reševanja izzivov, s katerimi se najpogosteje srečujete. Glede na vaše želje in potrebe bomo organizirali tematske razprave med udeleženci ne glede na izkušnje. Vemo, da si včasih ravnatelji želite zgolj usmerjenega medsebojnega pogovora o vodenju, kar vam bomo v tem programu tudi omogočili. Program bomo izvajali glede na potrebe, povezovati bi želeli ravnatelje iz različnih regij.

Pravno svetovanje
Pridružite se nam in postanite del skupnosti, kjer so ravnatelji ne samo poslušani, temveč tudi slišani in kjer vaše izkušnje štejejo. Skupaj bomo oblikovali prihodnost izobraževanja. Za več informacij in prijavo obiščite našo spletno stran ali nas kontaktirajte na elektronski naslov info@dra.si, ali izpolnite kontaktni obrazec.